Ceník ubytování 2023

Ceník ubytování rack rate 2023

Níže si můžete stáhnout ceník na rok 2023. Ceník je pouze pro Vaši potřebu. Nikde ho prosím nezveřejňujte. Jedná se pouze o interní informaci. 

Ceny na webových turistických portálech jsou tvořeny složením ceny za noc a ceny za služby. 

Cenové plány

 

30 denní cenový plán / stornopodmínky

Již od roku 2022 pracujeme s cenovými plány. Cenvé plýány se odvíjí od možnosti storna zdarma. 

Standardní cena, ze které vycházejí cenové plány, je spojena s 30 ti denními storno podmínkami. 9 a méně dní před příjezdem již klient rezervaci za tuto cenu nemůže zrušit zdarma. Zároveň ej nutné,a by tato rezervace byla 30 dní příjezdem uhrazena v plné výši. 

 

60 denní cenový plán / stornopodmínky

Obdobně fungují i stornopodmínky 60% dní před příjezdem. Tento cenový plán je zvýhodněný o 10% proti standardní ceně. 

 

7 denní cenový plán / stornopodmínky

Posledním cenovým plánem je možnost hradit a zrušit zdarma až do 7 dnů před příjedzem. Tento cenový pán je povýšen o +10% proti standardní ceně. 

Release termíny

 

Termíny zveřejnění jednotlivých cenových plánů:

  • 60 denní cenový plán je zveřejněn 31 a více dní před možných příjezdem
  • 30 denní cenový plán je zobrazen 8 a více dní před příjezdem
  • 7 denní cenový plán je zobrazen od 1 dne před příjezdem