Nájemní & komisionářská smlouva

Hlavní body nájemní a komisionářské smlouvy - platnost od 1.1.2022

Minimální cena nájemného


Minimální cena nájemného ve výši 500 Kč / obsazený den se některým z Vás zdá příliš podceněná, jelikož nejnižší cena z ceníku je i při 40% slevě téměř dvojnásobná.

Jedná se o minimální nájemné, které RLM má povinnost vyplatit vlastníkovi nemovitosti za pronajatý den. Jedná se spíše o pojistku, že RLM nepronajme Váš dům za nižší cenu. Zájmem RLM není pronajímat za tuto cenu, ale za cenu dle ceníku, která je vždy vyšší. Smlouva ovšem musí obsahovat toto ustanovení o minimálním nájemném za obsazený den. Zvolili jsme záměrně částku 500 Kč, která je nižší než vždy dosažené nájemné za pronajatý den.

Rezervace klientů do vlastního domu a původní provize RLM 4%


Pokud si vlastník nemovitosti sežene do svého domu klienta a jeho kontakt zašle recepci RLM, pak do konce roku 2021 měla RLM nárok na 4% z dosažené ceny nájemného. Jak to bude nyní? 

Smlouva nemůže obsahovat ustanovení ohledně zajišťování pronájmu vlastními silami vlastníka nemovitosti, jelikož přístup vlastníka u nájemní smlouvy musí být pasivní. Tímto Vás ale nechceme odradit od zajišťování pronájmu vlastními silami, jen toto ustanovení nemůže být ve smlouvě zmíněno. RLM pak z takto získané rezervace nebude mít žádnou provizi.

Jen chceme upozornit, že u takto získaných rezervací je nutné klienta seznámit i s fixní cenou za ubytování (3.000 Kč - 5.500 Kč dle velikosti domu) a s platbou turistického poplatku. Na tyto rezervace nelze uplatnit cenu úklidu a povlečení s ručníky za pobyt vlastníka nemovitosti - vizi obligatorní poplatek.


Bod IV.3 smlouvy - V případě prodeje se pronajímatel zavazuje, že kupující převezeme povinnosti pronajímatele


Tento bod zajišťuje kontinuitu v pronájmu již rezervovaných pobytů. Smlouva je vždy na rok a lze ji vypovědět k 30.6. ke konci daného roku. Ukončení smlouvy dohodou je samozřejmě možné kdykoli po dohodě smluvních stran.

RLM ovšem má své závazky plynoucích z již uzavřených rezervací a nemůže si dovolit např. při prodeji v plné sezóně rušit již rezervované (a uhrazené) pobyty.   

Cena obligatorního poplatku za pobyt vlastníka nemovitosti


Tyto ceny dle typu domu obsahují pouze závěrečný úklid a tato služba je obligatorní / povinná po každém odjezdu vlastníka nemovitosti. 

Povlečení a ručníky pro každou osobu lze objednat zvlášť za cenu 150 Kč / osoba. 

Obligatorní poplatek za využití nemovitosti vlastníkem nemovitosti bylo nutné zavést ve výši obhajitelné před finančním úřadem a zároveň za cenu vyšší, než je samotný náklad RLM s poskytnutím této služby. A to hlavně díky spřízněnosti vlastníka nemovitosti a zároveň společníka RLM. 


Musí být nájemní smlouva uzavřená s vlastníky nemovitostí pro všechny stejná?


Záměrem je, samozřejmě, aby smlouvy byly pro všechny vlastníky nemovitostí, a zároveň společníky RLM, identické. 

Výpočet nájemného dle současné a nové smlouvy


Pro výpočet příkladu budeme uvažovat o:

Rezervace: 10 
Typ domu: D5
Cena nájemného / variabilní cena: 16.000 Kč / rezervace
Cena úklidu / fixní cena: 3.000 Kč / rezervace

Nájemní smlouva

Komisionářská smlouva

U původní (komisionářské) smlouvy je nájemné daněno 0% DPH a servisní poplatek (tedy úklid a povlečení) 21% DPH.

Jak jsme již popisovali na valné hromadě a v newsletterech, tento stav je pro RLM neudržitelný, jelikož RLM ze zákona a povahou svého podnikání poskytuje ubytování.  

 

Ubytování je daněno 10% DPH.

 

V nové nájemní a komisionářské smlouvě tedy celkový příjem z ubytování (variabilní a fixní cena / dříve nájemné a servisní poplatek) je daněn 10% DPH.


Nájemní smlouva


U nájemní smlouvy je obratem vlastníka nemovitosti dosažená variabilní cena za ubytování bez DPH. Z této ceny je odečtena provize RLM ve výši 20% + DPH, celkem tedy 24,2% včetně DPH. Výsledkem je výnos vlastníka nemovitosti. 

U původní smlouvy byla strhávána provize ve výši 20% včetně DPH a 4,84% včetně DPH, celkem tedy 24,84% včetně DPH.

Komisionářská smlouva


U komisionářské smlouvy se jedná o vztah dvou právnických osob, proto je výpočet jiný než u nájemní smlouvy, ale výsledek je srovnatelný. Je potřeba připomenout, že právnické osoby jsou podnikateli a jsou povinny hradit i zdravotní a sociální pojištění.  

Obratem vlastníka nemovitosti je totiž celková cena za ubytování, tedy variabilní cena i fixní cena. Provize RLM, stejně jako u nájemní smlouvy, je počítána pouze z variabilní ceny za ubytování. RLM dále bude vlastníkovi nemovitosti (právnické osobě) fakturovat fixní cenu za ubytování.

Výsledkem je obdobný výnos jako u nájemní smlouvy. U komisionářská smlouvy bude ke všem částkám opět připočítána DPH, kterou si vlastník nemovitosti, právnická osoba, vyúčtuje ve svém účetnictví, jelikož komisionářská smlouva je určena pro právnické osoby / plátce DPH.   


Všeobecně


Výsledek je v neprospěch vlastníka nemovitosti díky odvodu DPH. Zároveň jsme na rok 2022 zvyšovali ceny za ubytování. Očekáváme, že bychom, hlavně přes letní sezónu, měli dosáhnout vyššího výnosu a tím pádem i kompenzovat 10% DPH z variabilní ceny za ubytování a tím zachovat současné výnosy vlastníků nemovitostí. 

Aplikace pro sledování obsazenosti


Odkaz na sledování obsazenosti zůstává nezměněný a obsazenost můžete sledovat pohodlně online.

 

Případné dotazy směřujte prosím na majitele@residencelipno.cz