Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb (2023)

Smlouva o poskytování služeb - dodatek a balíčky od roku 2023


Hlavní změny v dodatku 


Dodatek upravuje skutečnosti, které se změnili od začátku fungování Residence Lipno. 

Upravuje body SPS, které se za dobu fungování Residence Lipno, změnili. Jako např. předání vodovodu a kanalizace obci Lipno nad Vltavou. Dále zpřesňuje definici služeb, které RLM vykonává v rámci SPS pro vlastníky nemovitostí.  

Výše uvedené se týká hlavně úvodních ustanovení smlouvy a preambule SPS (článek I. - IV).

Zavedení 3 balíčků služeb dle využívání nemovitosti


Jak jsem představili, hledali jsme způsob, jak rozčlenit jednotlivé skupiny vlastníků nemovitostí dle užívání nemovitosti. Také jsme se podívali na složení celého poplatku za správu (Parkfee). Upřesnili jsme všechny položky tak, aby odpovídaly konkrétnímu domu. Kritérii se staly počty postelí v domě, rozloha zahrady a poskytované služby. 

Definovali jsme 3 balíčky, které odpovídají různým způsobům využívání nemovitosti. Od nejlevnějšího pro majitele, kteří nepronajímají svou nemovitost, až po nejdražší, který zahrnuje všechny dodávané služby.

Důležité
Je potřeba upozornit, že původní ceně dle Smlouvy o poskytování služeb odpovídá balíček Nepronajímám (C). Zbylé 2 balíčky již zahrnují služby, které jste na svém vyúčtování nacházeli zvlášť (internet, TV poplatek, Skylink TV, sezónní úklidy atd.)

Výpočet a ceny


Výpočty vycházejí z realizace uplynulých let s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci, zdražování (subdodavatelských) služeb a výhledu růstu nákladů. Záměrem je, aby se cena jednotlivých balíčků ročně schvalovala na valné hromadě na základě předloženého rozpočtu na následující rok. 

Níže nabízíme pro přehlednost jednotkové ceny za jednotlivé úkony, které jsou již stanoveny na základě rozpočtu RLM pro rok 2023. Detailní přehled přímo pro Váš dům, tedy se zohledněním velikosti sečené plochy zahrady a počtu lůžek, naleznete přímo na Vaší stránce - odkaz níže.

   

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%

Konkrétní cena za Váš dům a dodatek k SPS


Ve Vaší složce jsme připravili pro Váš dům cenu za jednotlivé balíčky včetně doplněného dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb (složka 2023 Dodatek SPS)

Volba a změna balíčku


Volba balíčku, jak je popsáno v dodatku k SPS, je možná vždy do 30.11. daného roku s platností od následujícího kalendářního roku. 

V tomto roce, díky okolnostem dějícím se ve světě, všeobecnému zdražování služeb, vysoké inflaci a také částečně díky změně na pozici jednatele, Vám prezentujeme rozpočet až nyní, před koncem roku. Od příštího roku bude již rozpočet prezentován začátkem listopadu, abyste měli čas na případnou změnu balíčku.

Děkujeme za pochopení a věříme, že nastavený rozpočet, ze kterého vyplývá výše individuálního Parkfee, bude pro Vás přehlednější a smysluplnější.