Informace o zpracování osobních údajů klientů a obchodních partnerů

 

Vážení,
tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Byl připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Správce osobních údajů
Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování
Osobní údaje a jejich zpracování
Vaše práva
Zpracovatel osobních údajů
Soubory Cookies
Platnost