VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ A SLUŽEB
ve společnosti Residence Lipno Management s.r.o.

IČ: 032 06 718
Lipno nad Vltavou 880
382 78 Lipno nad Vltavou
zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích sp.zn. C 22878

 

jako pronajímatel (dále také jako Residence Lipno), tímto dle § 1751 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník vydává Všeobecné obchodní podmínky pronájmu a služeb (dále také jako VOP).

Předmětem těchto VOP je úprava podmínek realizace pronájmu a souvisejících služeb poskytovaných objednateli těchto služeb. VOP jsou nedílnou součásti všech ujednání mezi pronajímatelem a dále uvedeným nájemcem, resp. uživatelem. Potvrzením nabídky Residence Lipno, resp. rezervace klienta (dále také jako rezervace), pak klient přijímá následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

VYLOUČENÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. UPLATNĚNÍ
2. REZERVACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY
3. ZMĚNY VE SMLOUVĚ
4. DODRŽENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK
5. CENA NÁJMU
6. PŘIJATÉ NÁKLADY
7. PLATBA
8. PŘÍJEZD A ODJEZD
9. POŘÁDEK V PARKU
10. DOMÁCÍ MAZLÍČCI
11. UŽÍVÁNÍ PROSTORU, INVENTÁŘ
12. KAUCE
13. VYUŽITÍ INTERNETU
14. NÁKLADY NA STORNO
15. PŘEDBĚŽNÁ REZERVACE
16. VNĚJŠÍ OKOLNOSTI A ZMĚNA
17. VÝPOVĚĎ
18. ODPOVĚDNOST
19. REKLAMACE
20. (CESTOVNÍ) DOKLADY
21. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
22. VŠEOBECNÉ
PLATNOST