VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB
společnosti Residence Lipno Management s.r.o.

IČ: 032 06 718
se sídlem: č.p. 880, 382 78 Lipno nad Vltavou
zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích sp.zn. C 22878

 

jako Ubytovatel  (dále také jako „Residence Lipno“ nebo „Ubytovatel“), tímto dle § 1751. zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vydává Všeobecné obchodní podmínky ubytování a služeb (dále také jako „VOP“).

 

Předmětem těchto VOP je úprava podmínek (práv a povinností) realizace ubytování (přechodného nájmu) a souvisejících služeb poskytovaných ubytovatelem (jak je tento pojem definován níže). VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání mezi Ubytovatelem a dále uvedeným ubytovaným.

 

Potvrzením nabídky Residence Lipno, resp. rezervace (dále také jako „rezervace“), ubytovaný přijímá následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

VYLOUČENÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. UPLATNĚNÍ
2. REZERVACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY
3. ZMĚNY VE SMLOUVĚ
4. DODRŽENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK
5. CENA UBYTOVÁNÍ
6. PŘIJATÉ NÁKLADY
7. PLATBA
8. PŘÍJEZD A ODJEZD
9. POŘÁDEK V PARKU RESIDENCE LIPNO
10. DOMÁCÍ MAZLÍČCI
11. UŽÍVÁNÍ PROSTORU UBYTOVÁNÍ A INVENTÁŘ
12. KAUCE
13. VYUŽITÍ INTERNETU
14. NÁKLADY NA STORNO
15. PŘEDBĚŽNÁ REZERVACE
16. VNĚJŠÍ OKOLNOSTI A ZMĚNA
17. VÝPOVĚĎ
18. ODPOVĚDNOST
19. REKLAMACE
20. (CESTOVNÍ) DOKLADY
21. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
22. VŠEOBECNÉ
PLATNOST